אגף מערכות מידע

הגשת בחינה 

05/08/2020 16:49:44
 
  הקלד תעודת זהות
   
 9 ספרות כולל 0 מוביל
הקלד מספר נבחן
 

בחר בית ספר
 

בחר שעת מבחן
   

 בחר שם מרצה
    
 
  בחר קובץ

  1  
  2
  3  
  4
     
      לאחר שליחת המבחן תקבל/י מס' אסמכתא.
      יש לרשום  את מס' האסמכתא ע"ג טופס הבחינה.

 

 

 

 

 


 להגשת קובץ בחינה לחץ Browse 
 ובחר את הקובץ במקום שמירתו.

 ניתן להגיש עד 4 קבצים.
 
 
 1.2.1 ABK